zmień miasto

Uniwersytet Zielonogórski - UZ, Zielona GóraStudenci UZ gotowi na przyszłość

Biblioteka uniwersytecka

Biblioteka uniwersytecka

www.bu.uz.zgora.pl

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego to największa biblioteka naukowa w Lubuskiem.

Jest nowoczesnym ośrodkiem informacji naukowej oraz centrum zasobów edukacyjnych. Służy pracownikom i studentom uczelni oraz mieszkańcom regionu. Półtoramilionowe zbiory przystosowane są do studiowania wszystkich specjalności objętych działalnością uczelni. Biblioteka organizuje dostęp do najważniejszych krajowych i światowych zasobów naukowych oraz usług informacyjnych. Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów tradycyjnych, drukowanych, ale także z najlepszej oferty zasobów elektronicznych i sieciowych, w tym prestiżowych czasopism i książek naukowych. Biblioteka gromadzi także cenne zbiory specjalne (rękopisy, starodruki, dokumenty kartograficzne i graficzne), zbiory muzyczne i audiowizualne, dokumenty życia społecznego, literaturę techniczną, normy i patenty. Zbiory Regionalnego Ośrodka Informacji Normalizacyjnej i Patentowej należą do największych w województwie lubuskim.

Nowoczesny, wielofunkcyjny, interesujący architektonicznie gmach biblioteki oferuje użytkownikom różnorodne i przyjazne przestrzenie do pracy, spotkań, wypoczynku, obcowania ze sztuką. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozwala na bezpośredni kontakt wszystkich czytelników ze zbiorami. Korzystać można ze stanowisk komputerowych, pracowni multimedialnych i dydaktycznych, kabin do pracy indywidualnej i zespołowej, mediateki, czytelni czasopism, galerii. Wygodzie czytelników służą oparte na nowoczesnych technologiach urządzenia do samodzielnego wypożyczania oraz zwrotu książek.

W Bibliotece UZ działa Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa, umożliwiająca szeroki zdalny dostęp do źródeł wiedzy, zasobów edukacyjnych, cyfrowych kopii najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych, a także wydzielonej kolekcji dla osób niewidomych. Biblioteka jest również organizatorem wystaw sztuki współczesnej.

 

 

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama