zmień miasto

Uniwersytet Zielonogórski - UZ, Zielona GóraStudenci UZ gotowi na przyszłość

Biuro Karier

Biuro Karier

www.bk.uz.zgora.pl

Głównym celem działania Biura Karier jest udzielanie pomocy studentom i absolwentom w wyborze drogi zawodowej, poprzez nawiązywanie współpracy z pracodawcami, zapoznanie z technikami poszukiwania pracy oraz standardami rekrutacji, a także powiadamianie o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych. Biuro Karier organizuje prezentacje firm, spotkania i imprezy promocyjne związane z rynkiem pracy. Zajmuje się dodatkowymi praktykami i stażami zawodowymi. Co więcej, BK prowadzi prace związane z monitorowaniem karier zawodowych absolwentów UZ oraz koordynuje – w tym zakresie – działania innych jednostek organizacyjnych uczelni. Przygotowywane przez biuro prezentacje firm, seminaria i targi pracy spajają środowisko pracodawców ze studentami – są swoistym pomostem, który łączy uczelnię i studentów z rynkiem pracy.

Poza tym Biuro prowadzi akcje informacyjno-konsultacyjne promujące przedsiębiorczość, elastyczne formy zatrudnienia, a także samozatrudnienie. Przygotowuje warsztaty i szkolenia. Aranżuje na UZ Ogólnopolski Tydzień Kariery, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Dni Wolontariatu, grę miejską, a także spotkania studentów ze specjalistami pod hasłem: „Nie połam nóg w drodze do kariery – podstawowe informacje dla podejmujących pierwszą pracę”. W ramach współpracy z BK studenci zdobywają wiedzę, konieczną do bezpiecznego wejścia na rynek pracy, rozwijają swoje miękkie kompetencje: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, szybkość podejmowania decyzji i inne.

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama