zmień miasto

Uniwersytet Zielonogórski - UZ, Zielona GóraStudenci UZ gotowi na przyszłość

MOST, MOSTECH, ERASMUS+

MOST, MOSTECH, ERASMUS+

 

www.erasmus.uz.zgora.pl

www.dk.uz.zgora.pl/most_mostech.php

 

Na UZ studia realizowane są zgodnie z zasadami elastycznego systemu kształcenia oraz w oparciu o European Credit Transfer System (ECTS). Dzięki transferowi osiągnięć, student UZ ma możliwość odbywania części studiów w innej uczelni w kraju i za granicą, bądź ukończyć studia drugiego, lub trzeciego stopnia na innym kierunku, niż uprzednio ukończone studia.

 

W programie MOST uczestniczą wszystkie polskie uniwersytety, więc studenci kierunków humanistycznych mają możliwość zaliczenia semestru nauki na dowolnie wybranym uniwersytecie. Natomiast studenci kierunków technicznych korzystają z dobrodziejstwa programu MOSTECH. W tym programie uczestniczą polskie politechniki i inne uczelnie techniczne. Zielonogórscy żacy mają więc możliwość nauki przez jeden semestr na jednej z 25 polskich uczelni technicznych.

 

Studenci wszystkich Wydziałów, począwszy od II roku studiów pierwszego stopnia mogą skorzystać z programu stypendialnego ERASMUS+, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i przez jeden, bądź dwa semestry studiować za granicą, a także odbyć minimum dwumiesięczne praktyki w firmie poza granicami Polski. UZ współpracuje w ramach programu Erasmus+ z ponad 110 partnerami z całej Europy, (w tym także z : Rosji, Gruzji, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Ukrainy), a także z uczelniami spoza Europy z Chin i Wietnamu. Studenci UZ mają szansę odbywania praktyk w renomowanych przedsiębiorstwach oraz instytucjach europejskich. Co roku w ramach wymiany międzynarodowej gościmy na UZ studentów z różnych zakątków świata. Program umożliwia również finansowanie pobytów wyjazdowych w ramach tzw. podwójnych dyplomów (do Niemiec lub na Litwę). Dzięki funduszom strukturalnym pozyskiwanym przez uczelnię dodatkowe wsparcie finansowe oferowane jest studentom niepełnosprawnym bądź w trudnej sytuacji materialnej, wyjeżdzającym na wymianę.

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama