zmień miasto

Uniwersytet Zielonogórski - UZ, Zielona GóraStudenci UZ gotowi na przyszłość

O Uczelni

Uniwersytet Zielonogórski jest młodą uczelnią, która dynamicznie się rozwija.  Warto wspomnieć, że tradycje akademickie Winnego Grodu sięgają 1965 roku, kiedy rozpoczęła swą działalność Wyższa Szkoła Inżynierska, przekształcona później w Politechnikę Zielonogórską. Natomiast w 1971 r. powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, która w 1973 r. stała się Wyższą Szkołą Pedagogiczną i przyjęła imię prof. Tadeusza Kotarbińskiego.  Uniwersytet Zielonogórski powstał 1 września 2001 r. z połączenia PZ z WSP. Z uwagi na szerokie spektrum Wydziałów, od artystycznych, humanistycznych, społecznych poprzez biologię i nauki o zdrowiu, po nauki ścisłe i techniczne, struktura Uniwersytetu Zielonogórskiego – zdaniem niektórych naukowców – bliższa jest amerykańskim uniwersytetom, aniżeli typowej wyższej uczelni w Polsce. Ma to swoje zalety. Każdy bowiem znajdzie kierunek, na którym może realizować swoje pasje i marzenia. To także jest siła tego Uniwersytetu. Różnorodność, która cały czas jest poddawana weryfikacji zmieniającego się rynku pracy. 

Uniwersytet Zielonogórski znajduje się w elitarnej grupie uniwersytetów klasycznych, tak zwanych bezprzymiotnikowych.

Uczelnia posiada prawo do nadawania tytułu doktora habilitowanego w 7 specjalnościach (astronomia, automatyka i robotyka, budownictwo, elektrotechnika, fizyka, historia, matematyka)  oraz do nadawania tytułu doktora w 19 dyscyplinach (astronomia, automatyka i robotyka, biologia, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektrotechnika, filozofia, fizyka, historia, informatyka, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, językoznawstwo, literaturoznawstwo, matematyka, nauka o zarządzaniu, ochrona środowiska, pedagogika, socjologia).

Zapraszamy na: www.uz.zgora.pl

 

Na uczelni prawie wszystkie obiekty są przyjazne osobom niepełnosprawnym, a aule wykładowe wyposażone są w pętle induktofoniczne, które umożliwiają studentom niedosłyszącym swobodny udział w zajęciach. Warto dodać, że Uniwersytet Zielonogórski uznawany jest za trzecią uczelnię w Polsce najbardziej przyjazną dla osób niepełnosprawnych.

 

UZ dysponuje 6 domami studenckimi. W 2 spośród nich znajdują się pokoje dostosowane do potrzeb  studentów niepełnosprawnych ruchowo.

Na UZ o sprawy studentów niepełnosprawnych dba pełnomocnik JM Rektora ds. studentów niepełnosprawnych.

Żacy mogą zabiegać o różnego rodzaju pomoc materialną. Są to stypendia: socjalne, specjalne dla studentów niepełnosprawnych, sportowe, JM Rektora dla najlepszych studentów, JM Rektora dla studentów I roku, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane za wybitne osiągnięcia, a także nagrody i zapomogi.

Uniwersytet Zielonogórski, największa państwowa uczelnia w województwie lubuskim ma bardzo dobrą i szeroką ofertę edukacyjną. Wystarczy po nią sięgnąć. Jesteśmy blisko – na wyciągnięcie ręki.

1 września 2017 r. nastąpiło połączenie UZ z PWSZ w Sulechowie. Powstał 13 Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie.

 

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama