Uniwersytet Zielonogórski - UZ, Zielona Góra

Studenci UZ gotowi na przyszłość
Adres: ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski jest młodą uczelnią, która dynamicznie się rozwija. Powstał 1 września 2001 r. z połączenia Politechniki Zielonogórskiej z Wyższą Szkołą Pedagogiczną. Mimo swej stosunkowo krótkiej historii UZ prezentuje się jako uczelnia otwarta na ludzi i nowe wyzwania. Dzięki swemu poważnemu potencjałowi naukowemu oraz bogatej bazie materialnej już obecnie postrzegana jest jako jedna z głównych bram regionu na Polskę i świat. 1 września 2017 r. nastąpiło połączenie UZ z PWSZ w Sulechowie. Powstał 13 Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, obecnie Filia Uni

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście